Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13229SH
 • SVD1322ZPA
 • SVD13228PA
 • SVD1322ZPGR
 • SVD1323XPG
 • SVD13228PG
 • SVD1322ZPG
 • SVD1323YCG
 • SVD13236PG
 • SVD1323XPA
 • SVD1322ZPW
 • SVD13231SG
 • SVD13236PW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 10.18.10.335 và giải quyết hiện tượng sau:

- Giải quyết vấn đề WCHK contigency

 

Tải về:

Graphics Driver (Intel) Update version 10.18.10.3355

Tên tập tin: EP0000319254.exe

Kích thước: 95.4 MB (100,052,992 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (Intel) cập nhật phiên bản 10.18.10.3355

Phiên bản

 • 10.18.10.3355

Kích thước

 • 95.4MB

Ngày phát hành

 • 2014-03-15

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000319254.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys

2. Phiên bản là 10.18.10.3355.