Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SVF15417ST
  • SVF15413SN
  • SVF14415SG
  • SVF14416SG
  • SVF15416ST

Thông tin bản tải xuống này

 Chương trình sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) thành phiên bản 6.3.9600.21245 và giải quyết hiện tượng sau:

 

- Chức năng đồng bộ của phần mềm Windows Media Player không hoạt động trên thẻ SD

 

Tải về:

Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.3.9600.21245

Tên tập tin: EP0000601091.exe

Kích thước:  10.24 MB (10729504 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.3.9600.21245

Phiên bản

  • 6.3.9600.21245

Kích thước

  • 10.24 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601091.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\system32\Drivers\RtsPer.sys
2. Phiên bản là 6.3.9600.21245.