Thông tin bản tải xuống này

 Chương trình sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) thành phiên bản 8.0.1.312 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

Trình chơi nhạc của định dạng AAC phát bởi ứng dụng X-app không hoạt động tốt.

 

Tải về:

Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.1.312

Tên tập tin: EP0000601088.exe

Kích thước: 192.67 MB (202026960 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Bluetooth Driver (Atheros) cập nhật phiên bản 8.0.1.312

Phiên bản

  • 8.0.1.312

Kích thước

  • 192.67 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601088.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bản là 8.0.1.312.