Thông tin bản tải xuống này

 Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Control Center lên phiên bản 5.2.7/5.4.2/5.5.1 và giải quyết những vấn đề sau:

 

Khi máy tính hoạt động từ lại từ chế độ Standby/Sleep, sẽ mất 5 giây để thiết lập trạng thái Clickpad

 

Tải về:

VAIO Control Center Update version 5.2.7/5.4.2/5.5.1

Tên tập tin: EP0000600972.exe

Dung lượng: 5.11 MB (5355016 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center cập nhật phiên bản 5.2.7/5.4.2/5.5.1

Phiên bản

  • 5.2.7/5.4.2/5.5.1

Kích thước

  • 5.11 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600972.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
[Verification Path]
32bit: C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
64bit: C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

[Version check after installation]
5.2.7.12040
5.4.2.12040
5.5.1.12040