Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PMH for VAIO thành phiên bản 1.0.0.12170 và sẽ:

- PlayMemories Home có thể chuyển nội dung từ Bluray Disc.

 

Tải về:
Cập nhật PMH dành cho VAIO phiên bản 1.0.0.12170
Tập tin: EP0000601016.exe
Kích thước: 2368.8 KB(2425648 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • PMH for VAIO Update phiên bản 1.0.0.12170

Phiên bản

  • 1.0.0.12170

Kích thước

  • 2.4 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601016.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào Registry Editor
2. Vào HKLM\Software\Wow6432Node\Sony Corporation\PMB VAIO Edition Settings\Major
3. Phiên bản là 1.