Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Intel Smart Connect Technology RW Registry thành phiên bản 1.0 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- RemoteWake được hiển thị trên một GUI của iSCT.

 

Tải về:
Intel Smart Connect Technology RW Registry Patch version 1.0
Tập tin: EP0000601015.exe
Kích thước: 2.32 MB (2427816 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Intel Smart Connect Technology RW Registry Patch version 1.0

Phiên bản

  • 1.0

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601015.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:


1. Vào C:\Windows\Drivers\EXE\iSCT RW Registry\version.txt
2. Phiên bản là 1.0.