Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Image Optimizer thành phiên bản 3.3.00.10220 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề khi DPI thiết lập là 200%.

 

Tải về:
VAIO Image Optimizer Update version 3.3.00.10220
Tập tin: EP0000600933.exe
Kích thước: 7.4 MB (7720040 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Image Optimizer phiên bản 3.3.00.10220

Phiên bản

  • 3.3.00.10220

Kích thước

  • 7.4 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600933.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\PROGRAMFILES\Sony\VAIO Creations\VAIO Image Optimizer\Version.txt
2. Phiên bản là 3.3.00.10220.