Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Serial IO Driver (Intel) thành phiên bản 1.1.165.1 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

-Lỗi BSOD (Màn hình xanh).

 

Tải về:
Cập nhật Serial IO Driver (Intel) phiên bản 1.1.165.1
Tập tin: EP0000601094.exe
Kích thước: 4.48 MB (4690168 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Serial IO Driver (Intel) phiên bản 1.1.165.1

Phiên bản

  • 1.1.165.1

Kích thước

  • 4.48 MB

Ngày phát hành

  • 2014-02-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601094.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .
Lưu ý:
Vui lòng cài đặt BIOS dành cho nâng cấp Windows 8.1 trước khi cài đặt bản vá này.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS_I2C.sys
2. Phiên bản là 1.1.165.1.