Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) thành phiên bản 6.3.9600.21245 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Chức năng đồng bộ Windows Media Player không làm việc với SD Card.

 

Tải về:
Cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) phiên bản 6.3.9600.21245
Tập tin: EP0000601069.exe
Kích thước: 10.24 MB (10729504 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) phiên bản 6.3.9600.21245

Phiên bản

 • 6.3.9600.21245

Kích thước

 • 10.24 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601069.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\Drivers\RtsPer.sys
2. Phiên bản là 6.3.9600.21245.