Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762 và sẽ giải quyết hiện:

- Sữa chữa một vài vấn đề bảo mật.

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762
Tải về: EP0000601023.exe
Kích thước: 199.45 MB (209130408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762

Phiên bản

 • 9.18.13.2762

Kích thước

 • 199.45 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-25

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601023.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản 9.18.13.2762.