Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVP1322YCG
 • SVP13227PH
 • SVP1122YCW
 • SVP1322FPG
 • SVP1322YCW
 • SVP13229PW
 • SVP11229PW
 • SVP1122YCG
 • SVP13229PG
 • SVP13225SH
 • SVP13223CG
 • SVP13223SG
 • SVP11229PG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 10.18.10.3355 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

- Windows Media Player ngưng hoạt động và pop-up thông báo lỗi sẽ xuất hiện khi phát tập tin định dạng 60i.

 

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3355
Tập tin: EP0000317010.exe
Kích thước: 95.6 MB (100,290,560 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3355

Phiên bản

 • 10.18.10.3355

Kích thước

 • 95.6MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-25

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000317010.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 10.18.10.3355.