Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) Help thành phiên bản 1.0.0.12160

 

Tải về:
Cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) Help phiên bản 1.0.0.12160
Tên tập tin: EP0000600989.exe
Kích thước: 15.38 MB (16123904 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care (Rescue Mode) Help Update phiên bản 1.0.0.12160

Phiên bản

  • 1.0.0.12160

Kích thước

  • 15.38 MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600989.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
a) Shutdown máy tính hoàn toàn, nhấn nút [ASSIST].
b) Nhấn phím F10 hoặc chọn "Recover or maintain your system F10" và nhấn phím [Enter].
c) Chọn ngôn ngữ và thiết lập bố cục bàn phím
d)Chọn tùy chọn "Troubleshoot" và nhấn phím [Enter].
e) Chọn "VAIO recovery solutions" và nhấn phím [Enter].
f) Chọn nút "Restart" và nhấn phím [Enter].
g) Sau khi khởi động, màn hình "VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions" sẽ hiển thị.
h) Chọn "Version"  text link and click "More information"  và xác nhận phiên bản của "Main Program".
  

   Đối với dòng SVD1322, thông tin phiên bản là 4.0.1.12160.
   Với tất cả loại máy khác, thông tin phiên bản là 4.1.2.12160.