Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SVT21216CG
  • SVT21215CG
  • SVT21215SG
  • SVT21215ST

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center Update phiên bản 6.3.9.12040/6.4.2.12050 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Biểu tượng Status của Number Lock (NumLk) hoặc Scroll Lock (ScrLk) không hiển thị trên Task Tray.

Tải về:
VAIO Control Center Update phiên bản 6.3.9.12040/6.4.2.12050
Tập tin: EP0000600983.exe
Kích thước: 4.85 MB (5078080 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.3.9.12040/6.4.2.12050

Phiên bản

  • 6.3.9.12040/6.4.2.12050

Kích thước

  • 4.85 MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600983.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.3.9.12040 or 6.4.2.12050.