Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SSD Firmware thành phiên bản DXT2400Q và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

- Vấn đề Device Sleep
- Vấn đề lượng tiêu thụ nguồn High Power

 

Tải về:
SSD Firmware phiên bản DXT2400Q
Tập tin: EP0000601018.exe
Kích thước: 3.51 MB (3677912 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SSD Firmware phiên bản DXT2400Q

Phiên bản

 • DXT2400Q

Kích thước

 • 3.51 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-17

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601018.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Sẽ có khóa: HKLM\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\Samsung SSD FW