Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Sony Video Processor (Intel) thành phiên bản 4.1.2370.10170 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề sự cố Ứng dụng.

Tải về:
Cập nhật Sony Video Processor (Intel) phiên bản 4.1.2370.10170
Tên tập tin: EP0000600990.exe
Kích thước: 3.3 MB (3450768 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Sony Video Processor (Intel) phiên bản 4.1.2370.10170

Phiên bản

  • 4.1.2370.10170

Kích thước

  • 3.3 MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-17

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600990.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\iSonyVideoProcessor64.dll
2. Phiên bản 4.1.2370.10170.