Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF13N17PW
 • SVF13N17PG
 • SVF13N12SA
 • SVF13N12SH
 • SVF13N12CW
 • SVF13N15CG
 • SVF13N16PG
 • SVF13N1ASN
 • SVF13N16PGB
 • SVF13N12SGS
 • SVF13N12ST
 • SVF13N12SF
 • SVF13N17PGS
 • SVF13N12CG
 • SVF13N12CGS
 • SVF13N12SG
 • SVF13N17PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Elantech) thành phiên bản 11.11.2.2

-Hỗ trợ nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Pointing Driver (Elantech) cập nhật phiên bản 11.11.2.2
Tập tin: EP0000600998.exe
Kích thước: 69.69 MB (73071440 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Pointing Driver (Elantech) phiên bản 11.11.2.2

Phiên bản

 • 11.11.2.2

Kích thước

 • 69.69 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600998.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Elantech\Version
3. Phiên bản là 11.11.2.2.