Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT1121ZCW
 • SVT11213CF
 • SVT11215CW
 • SVT11217CG
 • SVT11215SH
 • SVT11213CA
 • SVT1121ZCG
 • SVT11216ST
 • SVT11213CG
 • SVT11215SA
 • SVT11215CG
 • SVT11215SG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide thành phiên bản 1.00.133.17

 

Tải về:
VAIO User Guide Update version 1.00.133.17
Tập tin: EP0000601032.exe
Kích thước: 11.84 MB (12414200 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.133.17

Phiên bản

 • 1.00.133.17

Kích thước

 • 11.84 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-10

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601032.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\Localsite\VAIO User Guide\AP\version.txt
2. Phiên bản là 1.00.133.17AP12170.