Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD1322ZPGR
 • SVD1322ZPG
 • SVD13228PG
 • SVD13229SH
 • SVD1322ZPW
 • SVD1322ZPA
 • SVD13228PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide thành phiên bản 1.00.133.16

 

Tải về:
Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.133.16
Tên tập tin: EP0000601003.exe
Kích thước: 10 MB (10484752 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.133.16

Phiên bản

 • 1.00.133.16

Kích thước

 • 10 MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-10

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000601003.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\Localsite\VAIO User Guide\AP\version.txt
2. Phiên bản là 1.00.133.16AP12110.