Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 10.18.10.3316 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

- Ứng dụng Camera bị treo hoặc hiển thị lỗi và không thể lưu video.
- Khi chạy 3DMark06, điểm của chế độ High Performance thấp hơn chế độ Power Saving.

 

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3316
Tên tập tin: EP0000600995.exe
Kích thước: 110.36 MB (115717856 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3316

Phiên bản

  • 10.18.10.3316

Kích thước

  • 110.36 MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết


1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600995.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Lưu ý:
Vui lòng cập nhật BIOS to version R1043V7 trước khi cài đặt bản nâng cấp này.


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản 10.18.10.3316.