Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762

- Hỗ trợ Windows 8.1.

 

Tải về:
Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762
Tập tin: EP0000600979.exe
Kích thước: 225.43 MB (236379168 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762

Phiên bản

  • 9.18.13.2762

Kích thước

  • 225.43 MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600979.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 9.18.13.2762.