Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Atheros) thành phiên bản 10.0.0.260

- Hỗ trợ Windows 8.1

 

Tải về:
Cập nhật Wireless LAN Driver (Atheros) phiên bản 10.0.0.260
Tập tin: EP0000600987.exe
Kích thước: 4.43 MB (4643576 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Atheros) phiên bản 10.0.0.260

Phiên bản

  • 10.0.0.260

Kích thước

  • 4.43 MB

Ngày phát hành

  • 2013-12-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600987.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\athwbx.sys
2. Phiên bản là 10.0.0.260.