Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF13N17PW
 • SVF13N17PG
 • SVF13N12SA
 • SVF13N12SH
 • SVF13N12CW
 • SVF13N15CG
 • SVF13N16PG
 • SVF13N1ASN
 • SVF13N16PGB
 • SVF13N12SGS
 • SVF13N12ST
 • SVF13N12SF
 • SVF13N17PGS
 • SVF13N12CG
 • SVF13N12CGS
 • SVF13N12SG
 • SVF13N17PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 10.18.10.3316 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Ứng dụng Camera bị treo hoặc hiển thị lỗi khi ghi video
- Ứng dụng Camera bị treo hoặc không thể lưu ảnh chụp

 

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3316
Tập tin: EP0000600986.exe
Kích thước: 110.11 MB (115451328 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3316

Phiên bản

 • 10.18.10.3316

Kích thước

 • 110.11 MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-14

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Các bước cài đặt:

Sau khi tải tập tin .exe ;

1. Mở Control Panel.
2. Nhấp vào Programs and features.
3. Chọn Uninstall or change a program.
4. Nhấp đúp vào Intel® Graphics Driver.
5. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để gỡ bỏ driver.
6. Khởi động lại máy
7. Sau khi khởi động, chạy tập tin .exe.
8. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
9. Khởi động lại máy

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 10.18.10.3316.