Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.7048 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề thiết lập phát lại Nhạc.

 

Tải về:
Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.7048
Tập tin: EP0000600981.exe
Kích thước: 156.62 MB (164222888 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.7048

Phiên bản

 • 6.0.1.7048

Kích thước

 • 156.62 MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600981.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.7048.