Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật CPPC Driver (Intel) thành phiên bản 1.0.0.1015 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Sữa chữa vấn đề CPU Turbo Mode

 

Tải về:
Cập nhật CPPC Driver (Intel) phiên bản 1.0.0.1015
Tập tin: EP0000600971.exe
Kích thước: 3.2 MB (3348568 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • CPPC Driver (Intel) phiên bản 1.0.0.1015

Phiên bản

 • 1.0.0.1015

Kích thước

 • 3.2 MB

Ngày phát hành

 • 2014-02-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600971.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào Control Panel > Programs and Features > Intel Collaborative Processor Performance Control > Version
2. Phiên bản là 1.0.0.1015.