Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật CPPC Driver (Intel) thành phiên bản 1.0.0.1015 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- CPU không thể giữ tần suất cao sau khi trở lại từ chế độ Sleep/Hibernate

 

Tải về:
CPPC Driver (Intel) phiên bản 1.0.0.1015
Tên tập tin: EP0000600953.exe
Kích thước: 3.2 MB (3348584 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • CPPC Driver (Intel) phiên bản 1.0.0.1015

Phiên bản

  • 1.0.0.1015

Kích thước

  • 3.2 MB

Ngày phát hành

  • 2013-12-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600953.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\IntelPcc.sys
2. Phiên bản là 1.0.0.1015.