Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật NFC Driver (Intel) thành phiên bản 1.1.1.3 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

-Thiết lập NFC ON/OFF không xuất hiện dưới  PC Settings > Network > Airplane Mode Available

 

Tải về:
NFC Driver (Intel) phiên bản 1.1.1.3
Tên tập tin: EP0000600975.exe
Kích thước: 12.81 MB (13429984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • NFC Driver (Intel) phiên bản 1.1.1.3

Phiên bản

  • 1.1.1.3

Kích thước

  • 12.81 MB

Ngày phát hành

  • 2013-12-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600975.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\UMDF\NFCDRe64.dll
2. Phiên bản là 1.1.1.3.