Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này  NFC Driver (Intel) Registry Patch thành phiên bản 1.2.0 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- NFC có thể không hoạt động.

 

Tải về:
Cập nhật NFC Driver (Intel) Registry Patch phiên bản 1.2.0
Tập tin: EP0000600973.exe
Kích thước: 2.32 MB (2427528 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật NFC Driver (Intel) Registry Patch phiên bản 1.2.0

Phiên bản

  • 1.2.0

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600973.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NXPNFCcontroller\RC-S640IC\CurrentVersion
3. Phiên bản là 1.2.0.