Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ME Driver Update (Intel) lên phiên bản 9.5.14.1724 và sẽ khắc phục:

- Vấn đề gỡ bỏ cài đặt phần mềm Intel.

Tải về:
ME Driver Update (Intel) Update version 9.5.14.1724
Tên tập tin: EP0000600952.exe
Kích thước tập tin: 56.09 MB (58814192 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • ME Driver Update (Intel) Update version 9.5.14.1724

Phiên bản

  • 9.5.14.1724

Kích thước

  • 56.09 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600952.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Kiểm tra cài đặt:
1. Vào Controll Panel > Programs and Features > Intel (R) Management Engine Component > version
2. Phiên bản là 9.5.14.1724.