Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật WinDVD BD 2D/3D lên phiên bản 10.0.6.166 và sẽ:

- Hỗ trợ BD+ mới nhất
- Cài thiện khả năng tương thích BD Title

Tải về:
WinDVD BD 2D/3D Update version 10.0.6.166
Tên tập tin: EP0000600781.exe
Kích thước tập tin: 41.68 MB (43694456 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • WinDVD BD 2D/3D phiên bản 10.0.6.166

Phiên bản

  • 10.0.6.166

Kích thước

  • 41.68 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600781.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Lưu ý:
Vui lòng cài đặt WinDVD BD 2D/3D phiên bản 10.0.6.162 trước khi cài đặt bản vá lỗi này.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe
2. Phiên bàn là 10.0.6.166.