Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Rescue Data(x64) lên phiên bản 2.7.2.10290/2.8.2.10290/2.9.1.10290/2.10.1.10290 và sẽ khắc phục:

- Chuyển đổi đến cửa sổ Backup Complete trước khi việc chép dữ liệu hoàn tất.

Tải về:
Rescue Data(x64) Update version 2.7.2.10290/2.8.2.10290/2.9.1.10290/2.10.1.10290
Tên tập tin: EP0000600938.exe
Kiểm tra cài đặt: 27.15 MB (28461512 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Rescue Data(x64) Update version 2.7.2.10290/2.8.2.10290/2.9.1.10290/2.10.1.10290

Phiên bản

  • 2.7.2.10290/2.8.2.10290/2.9.1.10290/2.10.1.10290

Kích thước

  • 27.15 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600938.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Khi máy tính đang ở trạng thái Shutdown (tắt nguồn), bấm phím [ASSIST].
2. Bấm phím [F10] hoặc chọn  "Recover or maintain your system[F10]" và bấm phím [Enter].
3. Chọn ngôn ngữ và gaio diện bàn phím.
4. Chọn tùy chọn "Troubleshoot" và bấm phím [Enter].
5. Chọn "Recovery and maintenance" của "Troubleshoot" và bấm [Enter].
6. Chọn "Windows 8" và bấm[Enter].
7. Chọn "Version" và kiểm tra phiên bản tại màn hình "Version".

Thông tin phiên bản "Rescue Data" là:

 2.7.2.10290
 2.8.2.10290
 2.9.1.10290
 2.10.1.10290