Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Atheros) lên phiên bản 10.0.0.263 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Vấn đề Kernel Crash.

Tải về:
Wireless LAN Driver (Atheros) Update version 10.0.0.263
Tên tập tin: EP0000600946.exe
Kích thước tập tin: 4.2 MB (4344984 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Atheros) Update version 10.0.0.263

Phiên bản

  • 10.0.0.263

Kích thước

  • 3.0 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600946.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\athw8x.sys
2. Phiên bản là 10.0.0.263.