Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Fast Access lên phiên bản 4.1.160 và sẽ khắc phục:

- Điện năng tiêu thụ cao do Fast Access.

Tải về:
Fast Access Update version 4.1.160
Tên tập tin: EP0000600956.exe
Kích thước tập tin: 101.84 MB (106785432 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Fast Access phiên bản 4.1.160

Phiên bản

 • 4.1.160

Kích thước

 • 101.84 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-15

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600956.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FAService.exe
2. Phiên bản là 4.1.160.1.