Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) lên phiên bản 6.2.9200.30164 và sẽ:

- Hỗ trợ Windows 8.1.

Tải về:
Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.2.9200.30164
Tên tập tin: EP0000600949.exe
Kích thước tập tin: 10.12 MB (10611352 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.2.9200.30164

Phiên bản

 • 6.2.9200.30164

Kích thước

 • 10.12 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-15

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vàoEP0000600949.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys
2. Phiên bản là 6.2.9200.30164.