Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Config Data lên phiên bản 1.0.0.10300 và sẽ khắc phục:

- Vấn đề biểu tượng mức tín hiệu của mạng không dây .

Tải về:
Wireless LAN Config Data Update version 1.0.0.10300
Tên tập tin: EP0000600948.exe
Kích thước tập tin: 2.41 MB (2521272 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Wireless LAN Config Data phiên bản 1.0.0.10300

Phiên bản

 • 1.0.0.10300

Kích thước

 • 2.41 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600948.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKLM\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\Wireless LAN Configuration Tool\version
3. Phiên bản là 1.0.0.10300.