Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) lên phiên bản 15.8.0.5 và sẽ:

- Cải thiện hiệu suất driver
- Cải thiện chất lượng kết nối Wi-Fi Direct

Tải về:
Wireless LAN Driver (Intel) Update version 15.8.0.5
Tên tập tin: EP0000600934.exe
Kích thước tập tin: 84.31 MB (88405072 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) phiên bản 15.8.0.5

Phiên bản

  • 15.8.0.5

Kích thước

  • 84.31 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600934.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files\Intel\WiFiDrivers\Drivers\NETwew00.sys
2. Phiên bản là 15.8.0.5.