Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 10.18.10.3316 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Ứng dụng camera bị treo và không thể lưu ảnh đã chụp.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 10.18.10.3316
Tên tập tin: EP0000314793.exe
Kích thước tập tin: 109 MB (114,511,872 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel) Update version 10.18.10.3316

Phiên bản

  • 10.18.10.3316

Kích thước

  • 109.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000314793.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 10.18.10.3316.