Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) lên phiên bản 11.6.0.1030 và sẽ khắc phục:

- Lỗi hệ thống

Tải về:
SATA Driver (Intel) Update versionn 11.6.0.1030
Tên tập tin: EP0000600947.exe
Kích thước tập tin: 11.8 MB (13592872 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • SATA Driver (Intel) Update versionn 11.6.0.1030

Phiên bản

  • 11.6.0.1030

Kích thước

  • 13 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600947.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\iaStorA.sys
2. Phiên bản là 11.6.0.1030.