Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF13N17PW
 • SVF13N17PG
 • SVF13N12SA
 • SVF13N12SH
 • SVF13N12CW
 • SVF13N12ST
 • SVF13N12SGS
 • SVF13N12SF
 • SVF13N15CG
 • SVF13N12CG
 • SVF13N16PG
 • SVF13N12SG
 • SVF13N1ASN
 • SVF13N17PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) lên phiên bản 6.0.1.7064 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Âm thanh nhiễu trong quá trình phát lại.

Tải về:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7064
Tên tập tin: EP0000600939.exe
Kích thước tập tin: 157.89 MB (165553576 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.7064

Phiên bản

 • 6.0.1.7064

Kích thước

 • 157.89 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600939.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.7064.