Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) lên phiên bản 17.0.9.1 dành cho Windows 8.1 nâng cấp

Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.9.1 for Windows 8.1 Upgrade
Tên tập tin: EP0000600936.exe
Kích thước tập tin: 126.1 MB (132219592 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.9.1 for Windows 8.1 Upgrade

Phiên bản

  • 17.0.9.1

Kích thước

  • 126.1 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600936.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. phiên bản là 17.0.9.1.