Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Broadcom) lên phiên bản 12.0.0.7850 và sẽ khăc phục hiện tượng:

- Diễn giải của tập tin Help về vấn đề gửi tập tin đền thiết bị khác không đúng.

Tải về:
Bluetooth Driver (Broadcom) Update version 12.0.0.7850
Tên tập tin: EP0000600928.exe
Kích thước tập tin: 153.01 MB (160432920 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Bluetooth Driver (Broadcom) Update version 12.0.0.7850

Phiên bản

 • 12.0.0.7850

Kích thước

 • 153.01 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600928.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Install\VERSION
3. Phiên bản là 12.0.0.7850.