Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless Router VGP-WAR100 Firmware lên phiên bản 1.01 - 31 07 2013 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:
- Tăng mức tiêu thụ năng lượng trong chế độ Stanby khi đã kết nối với Wireless Router.

Tải về:
Wireless Router VGP-WAR100 Firmware Update version 1.01 - 31 07 2013
Tên tập tin: EP0000310868.exe
Kích thước tập tin: 3.30 MB (3,469,312 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless Router VGP-WAR100 Firmware Update version 1.01 - 31 07 2013

Phiên bản

  • 1.01 - 31 07 2013

Kích thước

  • 3.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Note:

This firmware update is intended for SVP Series models bundled with the Wireless Router VGP-WAR100.

Cài đặt

Chi tiết

Quá trình tải về:
 
Tải về theo quá trình sau.
 
1.Tạo thư mục trên ổ cứng dùng để chứa chương trình tải về. 
   Giải thích, "Cập nhật" sẽ sử dung tên thư mục được tạo trên ổ C.
2. Tải tập tin về thư mục đã tạo ở bước 1.


Quá trình cập nhật:

Đảm bảo rằng quá trình cập nhật trên Windows được thực hiện theo quy trình sau.
 
1. Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trên Windows.
2. Mở [Computer] > [Local Disk (C:)] > thư mục [Update], và sau đó nhấp đôi chuột vào tập tin cập nhật.
3. Khi thông báo xuất hiện, chọn [Computer] > [Local Disk (C:)] > thư mục [Update], sau đó chọn “OK”.
   Tập tin "VGP-WAR100_Firmware_v101.bin" sẽ được tạo trong thư mục bạn đã chọn.
4. Đảm bảo rằng VAIO kết nối với VGP-WAR100 không dây.
5. Mở trình duyệt web, nhập http://VGP-WAR100/ or http://192.168.11.1/.
6. Khi cửa sổ đăng nhập hiển thị, nhập mật mã và chọn nút login.
7. Chọn [Tools] > [Firmware] tại phía bên trái của cửa sổ.
8. Chọn nút “Browse” trong “Select the Firmware”, chọn  [Computer] > [Local Disk (C:)] > [Update] > [VGP-WAR100_Firmware_v101.bin], và sau đó chọn “Open”. 
9. Nhấp chọn nút  “Update”.
10. “Updating the firmware.” sẽ hiển thị. Chờ đến khi quá trình khởi động lại Wireless Router hoàn tất.
11. Cập nhật firmware hoàn thành khi “Time until restart is complete: 0 second(s)” hiển thị.

Lưu ý: KHÔNG tắt nguồn Wireless Router cho đến khi “Time until restart is complete: 0 second(s)” hiển thị.
Lưu ý: Sau khi “Time until restart is complete: 0 second(s)” hiển thị, bạn sẽ tự động quay về cửa sổ đăng nhập.


Kiểm tra cập nhật.

Kiểm tra cập nhật theo quá trình sau.
 
1. Đảm bảo rằng VAIO kết nối không dây với VGP-WAR100.
2. Mở trình duyệt web, và nhập http://VGP-WAR100/ hoặc http://192.168.11.1/.
3. Cửa sổ đăng nhập sẽ hiển thị, nhập mật mã và chọn login.
4. Chọn [Status] > [Connection Status] từ phía bên trái của cửa sổ. Nếu “Firmware Version” hiễn thị là “1.01 31 07 2013", quá trình cập nhật đã thành công.