Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SuperMulti Drive Firmware UJ8C2 lên phiên bản 1.01 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Ổ đĩa quang không thể đọc đĩa.
- Windows Explorer không thể hiển thị thông tin media.

Tải về:
SuperMulti Drive Firmware UJ8C2 Update version 1.01
Tên tập tin: EP0000600919.exe
Kích thước tập tin: 3.28 MB (3435616 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SuperMulti Drive Firmware UJ8C2 Update version 1.01

Phiên bản

 • 1.01

Kích thước

 • 3.28 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-08

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Quan trọng:

Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho loại máy có Optical Drive model UJ8C2.
Nếu khác, đừng cài đặt.

Để kiểm tra:

1. Vào Device Manager
2. Mở rộng DVD/CD-ROM Drives để hiển thị model Optical Drive.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600919.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Device Manager
2. Chọn thiết bị DVD/CD-ROM
3. Chọn property của MATSHITA DVD-RAM UJ8E2
4. chọn Tab Detail, Hardware ID
5. Phiên bản là "SCSI\CdRomMATSHITADVD-RAM_UJ8C2____1.01"