Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SuperMulti Drive Firmware UJ8E2 lên phiên bản 1.01 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Ổ đĩa quang không ổn định khi đọc đĩa.
- Windows Explorer không thể hiển thị thông tin media.

Tải về:
SuperMulti Drive Firmware UJ8E2 Update version 1.01
Tên tập tin: EP0000600926.exe
Kích thước tập tin: 3.28 MB (3434344 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật SuperMulti Drive Firmware UJ8E2 phiên bản 1.01

Phiên bản

 • 1.01

Kích thước

 • 3.28 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-08

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Important:

This update is only applicable for models with Optical Drive model UJ8E2.
Otherwise, do not install.

To Check:

1. Go to Device Manager
2. Expand DVD/CD-ROM Drives to display Optical Drive model.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600926.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Device Manager
2. Chọn DVD/CD-ROM Device
3. Đánh dấu chọn property của MATSHITA DVD-RAM UJ8E2
4. Chọn tab Details, Hardware ID
5. Phiên bản là "SCSI\CdRomMATSHITADVD-RAM_UJ8E2____1.01"