Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care Performance Patch lên phiên bản 1.0.0.10300 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Điều chỉnh độ sáng không hoạt động đúng.

Tải về:
VAIO Care Performance Patch Updater version 1.0.0.10300
Tên tập tin: EP0000314546.exe
Kích thước tập tin: 556 KB (569,344 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Performance Patch Updater version 1.0.0.10300

Phiên bản

  • 1.0.0.10300

Kích thước

  • 1.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000314546.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIOCare\PatchList\EP0000314224\version
3. Phiên bản là 1.0.0.10300.