Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE17135CW
 • SVE17132CT
 • SVE17135CG
 • SVE17133CT
 • SVE17135CV
 • SVE17139CCW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 13.151.1.0000 và sẽ:

- Ổn định Driver

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 13.151.1.0000
Tên tập tin: EP0000600930.exe
Kích thước tập tin: 259.93 MB (272550632 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (AMD) Update version 13.151.1.0000

Phiên bản

 • 13.151.1.0000

Kích thước

 • 259.93 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-08

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600930.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Install\Packages\W-06-0001-000-001-001-001-00-00\ProductVersion
3. Phiên bản là 13.151.1.0000.