Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Manual Contents lên phiên bản 1.0.0.10080 và sẽ:

- Hiển thị đúng nội dung của VAIO Manuals trên Windows 8.1

Tải về:
VAIO Manual Contents Update version 1.0.0.10080
Tên tập tin: EP0000600899.exe
Kích thước tập tin: 2368.8 KB(2425624 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Manual Contents phiên bản 1.0.0.10080

Phiên bản

  • 1.0.0.10080

Kích thước

  • 2.4 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600899.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Manual Contents Update\version
3. Phiên bản là 1.0.0.10080.