Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN driver (Broadcom) lên phiên bản 5.93.97.187 và sẽ khắc phục:

- Kết nối mạng không ổn định.

- Tốc độ bất ngờ chỉ báo 24 MBps
- Tốc độ kết nối hiển thị tại 24 MBps khi máy tính ở chế độ pin.

 

Tải về:
Wireless LAN driver (Broadcom) Update version 5.93.97.187
Tên tập tin: EP0000600940.exe
Kích thước tập tin: 3.62 MB (4947576 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Wireless LAN driver (Broadcom) Update version 5.93.97.187

Phiên bản

 • 5.93.97.187

Kích thước

 • 4.8 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600940.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\bcmdhd63.sys
2. Phiên bản là 5.93.97.187.