Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Broadcom) lên phiên bản 6.30.223.181 và:

- Cải thiện khả năng kết nối Wireless LAN

Tải về:
Wireless LAN Driver (Broadcom) Update version 6.30.223.181
Tên tập tin: EP0000600941.exe
Kích thước tập tin: 13.34 MB (13978048 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Broadcom) Update version 6.30.223.181

Phiên bản

  • 6.30.223.181

Kích thước

  • 13.34 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600941.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

 

Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\BCMWL63a.sys
2. Phiên bản là 6.30.223.181.