Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Smart Network lên phiên bản 3.10.2.08270 và sẽ khắc phục:

- Vấn đề WiMAX .
- Xóa thứ tự truy cập của sony.net/sony.com.

Tải về:
VAIO Smart Network Update version 3.10.2.08270
Tên tập tin: EP0000600810.exe
Kích thước tập tin: 38.88 MB (40761976 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.10.2.08270

Phiên bản

  • 3.10.2.08270

Kích thước

  • 38.88 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600810.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\Version.txt
2. Phiên bản là 3.10.2.08270.