Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Gesture Control lên phiên bản 2.4.1.09050 và sẽ khắc phục:

- Rear camera sẽ bị xóa khỏi danh sách vì VAIO Gesture control sẽ không sử dụng rear camera.
- Thiết lập UI sẽ hiển thị đúng khi PowerDVD và PPT được cài đặt cùng lúc

Tải về:
VAIO Gesture Control Update version 2.4.1.09050
Tên tập tin: EP0000600838.exe
Kích thước tập tin: 18.12 MB (18992320 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Gesture Control Update version 2.4.1.09050

Phiên bản

  • 2.4.1.09050

Kích thước

  • 18.12 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600838.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Camera Gesture Utility\Version.txt
2. Phiên bản là 2.4.1.09050.